Gizlilik Politikası

Bu gizlilik politikası (“Politika”), PAINT2FIX’in (“PAINT2FIX’in”, “biz”, “biz” veya “bizim”) sizin belirlediğiniz kişisel bilgileri (“Kişisel Bilgiler”) (“Kullanıcı”) nasıl topladığını, koruduğunu ve kullandığını açıklar , “siz” veya “sizin”) paint2fix.com web sitesinde ve herhangi bir ürün veya hizmetinde (topluca “Web Sitesi” veya “Hizmetler”) sağlayabilir.

Ayrıca Kişisel Bilgilerinizi kullanımımız ve bu bilgilere nasıl erişebileceğiniz ve bu bilgileri nasıl güncelleyebileceğinizle ilgili olarak kullanabileceğiniz seçenekleri de açıklar. Bu Politika, sahibi olmadığımız veya kontrol etmediğimiz şirketlerin uygulamaları veya istihdam etmediğimiz veya yönetmediğimiz bireyler için geçerli değildir.

Otomatik bilgi toplama

Web Sitesini ziyaret ettiğinizde, sunucularımız tarayıcınızın gönderdiği bilgileri otomatik olarak kaydeder. Bu veriler, cihazınızın IP adresi, tarayıcı türü ve sürümü, işletim sistemi türü ve sürümü, dil tercihleri ​​veya Web Sitemize gelmeden önce ziyaret ettiğiniz web sayfası, Web sitemizin sayfaları, ziyaret ettiğiniz süre gibi bilgileri içerebilir. bu sayfalar, Web sitemizde aradığınız bilgiler, erişim saatleri ve tarihleri ​​ve diğer istatistikler.

Otomatik olarak toplanan bilgiler yalnızca olası kötüye kullanım durumlarını tanımlamak ve Web sitesi kullanımıyla ilgili istatistiksel bilgiler oluşturmak için kullanılır. Bu istatistiksel bilgi, sistemin belirli bir kullanıcısını tanımlayacak şekilde başka şekilde birleştirilmez.

Kişisel bilgilerin toplanması

Bize kim olduğunuzu söylemeden veya birisinin sizi belirli, tanımlanabilir bir kişi olarak tanımlayabileceği herhangi bir bilgiyi açıklamadan Web Sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ancak, Web Sitesinin bazı özelliklerini kullanmak istiyorsanız, belirli Kişisel Bilgileri (örneğin adınız ve e-posta adresiniz) sağlamanız istenecektir. Bir hesap oluşturduğunuzda, bir satın alma işlemi gerçekleştirdiğinizde veya Web Sitesindeki çevrimiçi formları doldururken bilerek bize sağladığınız bilgileri alır ve saklarız. Gerektiğinde, bu bilgiler aşağıdakileri içerebilir:

İsim, ikamet ettiği ülke vb. Kişisel bilgiler.
E-posta adresi, adres vb. İletişim bilgileri

Bize Kişisel Bilgilerinizi vermemeyi seçebilirsiniz, ancak o zaman Web Sitesinin bazı özelliklerinden yararlanamayabilirsiniz. Hangi bilgilerin zorunlu olduğu konusunda emin olmayan kullanıcılar bizimle iletişime geçebilirler.

Kişisel bilgileri yönetme

Hakkınızdaki bazı Kişisel Bilgileri silebilirsiniz. Web sitesi veya Hizmetler değiştikçe silebileceğiniz Kişisel Bilgiler değişebilir. Bununla birlikte, Kişisel Bilgileri sildiğinizde, iştiraklerimize ve ortaklarımıza karşı yükümlülüklerimize ve aşağıda açıklanan amaçlara uymak için gereken süre boyunca kayıtlarımızda yer almamış Kişisel Bilgilerin bir kopyasını tutabiliriz.

Kişisel bilgileri saklama

Kişisel Bilgilerinizi yasal yükümlülüklerimize uymak, anlaşmazlıkları çözmek ve yasalarca daha uzun bir saklama süresi gerekmediği veya izin verilmediği sürece sözleşmelerimizi yürürlüğe koymak için gereken süre boyunca saklayıp kullanacağız. Kişisel Bilgilerinizi güncelledikten veya sildikten sonra topladığınız veya birleştirdiğiniz herhangi bir verileri kullanabiliriz, ancak sizi kişisel olarak tanımlayacak şekilde kullanmayız. Saklama süresi sona erdiğinde, Kişisel Bilgiler silinir. Bu nedenle, erişim hakkı, silme hakkı, düzeltme hakkı ve veri taşınabilirliği hakkı, saklama süresinin sona ermesinden sonra uygulanamaz.

Toplanan bilgilerin kullanımı ve işlenmesi

Web Sitemizi ve Hizmetlerimizi sizin için kullanılabilir hale getirmek veya yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için belirli Kişisel Bilgileri toplamamız ve kullanmamız gerekir. İstediğimiz bilgileri sağlamazsanız, size istenen ürün veya hizmetleri sağlayamayabiliriz. Topladığımız bazı bilgiler Web Sitemiz aracılığıyla doğrudan sizden. Bununla birlikte, sizinle ilgili Kişisel Bilgileri sosyal medya, e-postalar, vb. Diğer kaynaklardan da toplayabiliriz. Sizden topladığımız bilgilerden herhangi biri aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir:

Kullanıcı hesapları oluşturma ve yönetme
Siparişleri yerine getirme ve yönetme
Ürün veya hizmet sunun
Ürün ve hizmetleri iyileştirin
Yönetici bilgilerini gönderme
Pazarlama ve promosyon iletişimi gönderme
Sorulara yanıt verin ve destek sunun
Kullanıcı geri bildirimi isteyin
Kullanıcı deneyimini geliştirin
Müşteri referansları gönderin
Hedefli reklam sunun
Ödül çekilişlerini ve yarışmalarını yönetin
Şartlar ve koşulları ve politikaları uygula
Kötüye kullanımdan ve kötü niyetli kullanıcılardan koruyun
Web Sitemizi ve Hizmetlerimizi çalıştırın ve işletin

Kişisel Bilgilerinizin işlenmesi, dünyanın neresinde bulunduğunuz Web Sitemizle nasıl etkileşim kurduğunuza ve aşağıdakilerden birinin geçerli olup olmadığına bağlıdır: (i) Bir veya daha fazla belirli amaç için onay vermiş olmanız. Bununla birlikte, Kişisel Bilgilerin işlenmesi Kaliforniya Tüketici Gizlilik Yasası veya Avrupa veri koruma yasasına tabi olduğunda geçerli değildir; (ii) Perfo için bilgi sağlanması gereklidir sizinle bir anlaşma yapılması ve / veya sözleşme öncesi yükümlülükleri için; (iii) İşlem, tabi olduğunuz yasal bir yükümlülüğe uymak için gereklidir; (iv) İşleme, kamu yararına veya bize verilen resmi otoritenin uygulanmasında yürütülen bir görevle ilgilidir; (v) İşleme tarafımızdan veya üçüncü bir tarafın izlediği meşru menfaatler için gereklidir.

Bazı mevzuatlara göre, böyle bir işleme itiraz edene kadar (kapsam dışında kalmayı seçerek), aşağıdaki onaylara veya aşağıdaki yasal dayanaklara güvenmek zorunda kalmadan bilgi işlememize izin verilebileceğini unutmayın. Her halükarda, işlem için geçerli olan özel yasal dayanağı ve özellikle Kişisel Bilgilerin sağlanmasının yasal veya sözleşmeli bir gereklilik olup olmadığını veya bir sözleşmeye girmek için gerekli bir gerekliliği açıklığa kavuşturmaktan memnuniyet duyarız.

Bilgi aktarımı ve depolama

Bulunduğunuz yere bağlı olarak, veri aktarımları bilgilerinizi kendi ülkeniz dışında bir ülkede aktarmayı ve depolamayı içerebilir. Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeye veya uluslararası kamu hukuku ile yönetilen veya BM gibi iki veya daha fazla ülke tarafından kurulan herhangi bir uluslararası kuruluşa bilgi aktarımının yasal dayanağı ve aldığı güvenlik önlemleri hakkında bilgi edinme hakkınız vardır. bilgilerinizi korumak için bize. Bu tür bir aktarım gerçekleşirse, bu belgenin ilgili bölümlerini kontrol ederek daha fazla bilgi edinebilir veya iletişim bölümünde verilen bilgileri kullanarak bize danışabilirsiniz.

Kullanıcıların hakları

Tarafımızdan işlenen bilgilerinizle ilgili belirli haklar kullanabilirsiniz. Özellikle, aşağıdakileri yapma hakkına sahipsiniz: (i) bilgilerinizin işlenmesi için daha önce onay verdiğiniz durumlarda onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz; (ii) işleme rıza dışında yasal bir temelde yürütülürse bilgilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır; (iii) bilginin bizim tarafımızdan işlenip işlenmediğini öğrenme, işlemenin belirli yönleri hakkında açıklama alma ve işleme tabi tutulan bilgilerin bir kopyasını edinme hakkınız vardır; (iv) bilgilerinizin doğruluğunu doğrulama ve bunların güncellenmesini veya düzeltilmesini isteme hakkınız vardır; (v) belirli koşullar altında bilgilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkına sahip olursanız, bu durumda bilgilerinizi depolamaktan başka bir amaç için işlemeyeceğiz; (vi) belirli koşullar altında Kişisel Bilgilerinizi bizden silmeye hakkınız vardır; (vii) bilgilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma ve teknik olarak uygunsa herhangi bir engel olmaksızın başka bir denetleyiciye aktarma hakkına sahipsiniz. Bu hüküm, bilgilerinizin otomatik yollarla işlenmesi ve işlemin sizin izninize, parçası olduğunuz bir sözleşmeye veya sözleşme öncesi yükümlülüklerine dayanması koşuluyla geçerlidir.

İşleme itiraz hakkı

Kişisel Bilgilerin kamu yararına işlenmesi durumunda, tarafımıza verilen resmi bir makamın kullanılması veya bizim tarafımızdan izlenen meşru menfaatler amacıyla, bu durumun gerekçelendirilmesi için özel durumunuzla ilgili bir zemin sunarak bu tür işlemlere itiraz edebilirsiniz. itiraz. Bununla birlikte, Kişisel Bilgilerinizin doğrudan pazarlama amaçları için işlenmesi durumunda, herhangi bir gerekçe sunmadan bu işleme herhangi bir zamanda itiraz edebileceğinizi bilmelisiniz. Kişisel Bilgileri doğrudan pazarlama amacıyla işleyip işlemediğimizi öğrenmek için bu belgenin ilgili bölümlerine başvurabilirsiniz.

Bu haklar nasıl kullanılır?

Kullanıcı haklarını kullanmak için herhangi bir talep, bu belgede sağlanan iletişim bilgileri aracılığıyla Sahibine yönlendirilebilir. Bu talepler ücretsiz olarak gerçekleştirilebilir ve Sahibi tarafından mümkün olan en erken zamanda ele alınacaktır.

California gizlilik hakları

Bu Gizlilik Politikasında açıklanan haklara ek olarak, kişisel, aile veya hanehalkı kullanımı için ürün veya hizmet elde etmek üzere Kişisel Bilgiler (tüzükte tanımlandığı gibi) sağlayan Kaliforniya sakinleri, takvimden sonra talepte bulunma ve bizden alma hakkına sahiptir. yıl, varsa pazarlama amaçlı diğer işletmelerle paylaştığımız Kişisel Bilgiler hakkında bilgi. Mümkünse, bu bilgiler Kişisel Bilgiler kategorilerini ve bu kişisel bilgileri hemen önceki takvim yılı için paylaştığımız işletmelerin adlarını ve adreslerini içerecektir (örneğin, cari yılda yapılan talepler önceki yıla ilişkin bilgi alacaktır) . Bu bilgiyi edinmek için lütfen bizimle iletişime geçin.

Faturalandırma ve ödemeler

Ödeme bilgilerinizi güvenli bir şekilde işlememize yardımcı olmak için üçüncü taraf ödeme işlemcilerini kullanıyoruz. Bu tür üçüncü taraf işlemcilerin Kişisel Bilgilerinizi kullanması, gizlilik koruması içerebilecek veya içermeyebilecek ilgili gizlilik politikalarına tabidir.

Bu Gizlilik Politikası olarak koruyucu. İlgili gizlilik politikalarını incelemenizi öneririz.

Çocukların mahremiyeti

13 yaşın altındaki çocuklardan bilerek herhangi bir Kişisel Bilgi toplamıyoruz. 13 yaşın altındaysanız, lütfen Web Sitemiz veya Hizmetimiz aracılığıyla herhangi bir Kişisel Bilgi göndermeyin. Ebeveynleri ve yasal vasileri çocuklarının İnternet kullanımını izlemeye ve çocuklarına izinleri olmadan asla Web Sitemiz veya Hizmetimiz aracılığıyla Kişisel Bilgi vermemelerini söyleyerek bu Politikanın uygulanmasına yardımcı olmaya teşvik ediyoruz.

13 yaşın altındaki bir çocuğun Web Sitemiz veya Hizmetimiz aracılığıyla bize Kişisel Bilgiler sağladığına inanmak için nedeniniz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin. Ülkenizde Kişisel Bilgilerinizin işlenmesine onay verebilmek için en az 16 yaşında olmalısınız (bazı ülkelerde ebeveyninizin veya velinizin sizin adınıza bunu yapmasına izin verebiliriz).

Haber bültenleri

İstediğiniz zaman gönüllü olarak abone olabileceğiniz elektronik bültenler sunuyoruz. E-posta adresinizi gizli tutmayı taahhüt ediyoruz ve e-posta adresinizi bilgi kullanımı ve işlenmesi bölümünde izin verilen durumlar dışında üçüncü taraflara ifşa etmeyeceğiz. E-posta ile gönderilen bilgileri yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak saklayacağız.

CAN-SPAM Yasası’na uygun olarak, bizden gönderilen tüm e-postalar, e-postanın kimden geldiğini açıkça belirtecek ve gönderene nasıl ulaşılacağı hakkında açık bilgi sağlayacaktır. Bu e-postalarda yer alan abonelikten çıkma talimatlarını uygulayarak veya bizimle iletişime geçerek bültenimizi veya pazarlama e-postalarımızı almayı bırakmayı seçebilirsiniz. Ancak, gerekli işlem e-postalarını almaya devam edeceksiniz.

Çerezler

Web Sitesi, çevrimiçi deneyiminizi kişiselleştirmek için “çerezler” kullanır. Çerez, bir web sayfası sunucusu tarafından sabit diskinize yerleştirilen bir metin dosyasıdır. Çerezler, programları çalıştırmak veya bilgisayarınıza virüs bulaştırmak için kullanılamaz. Çerezler size benzersiz bir şekilde atanır ve yalnızca çerezi size veren alan adındaki bir web sunucusu tarafından okunabilir.

Web Sitemizi ve Hizmetlerimizi çalıştırmak için istatistiksel amaçlarla bilgi toplamak, saklamak ve izlemek için çerezleri kullanabiliriz. Çerezleri kabul etme veya reddetme hakkına sahipsiniz. Çoğu web tarayıcısı çerezleri otomatik olarak kabul eder, ancak isterseniz tarayıcı ayarlarınızı genellikle çerezleri reddetmek için değiştirebilirsiniz. Çerezleri reddetmeyi seçerseniz, Web Sitesi ve Hizmetlerin özelliklerini tam olarak deneyimleyemeyebilirsiniz. Çerezler ve çerezlerin nasıl yönetileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için internetcookies.org adresini ziyaret edin.

Yukarıda açıklandığı gibi çerezleri ve ilgili teknolojileri kullanmanın yanı sıra, bazı üçüncü taraf şirketlerin, kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz reklamları uyarlamamıza ve Web Sitesindeki kullanıcı etkinlikleri hakkında diğer verileri toplamasına ve kullanmasına yardımcı olabiliriz. Bu şirketler, çerez yerleştirebilecek ve kullanıcı davranışını izleyebilecek reklamlar yayınlayabilir.

Sinyalleri Takip Etme

Bazı tarayıcılarda, ziyaret ettiğiniz web sitelerine çevrimiçi etkinliğinizin izlenmesini istemediğinizi gösteren bir Takip Etme özelliği bulunur. İzleme, bir web sitesi ile bağlantılı olarak bilgi kullanmak veya toplamakla aynı şey değildir. Bu amaçlar için izleme, bir web sitesini veya çevrimiçi hizmeti kullanan veya zaman içinde farklı web siteleri arasında dolaşırken ziyaret eden tüketicilerden kişisel olarak tanımlanabilir bilgi toplanması anlamına gelir. Web Sitemiz, zaman içinde ve üçüncü taraf web sitelerinde ziyaretçilerini izlememektedir. Bununla birlikte, bazı üçüncü taraf siteleri size içerik sunduklarında tarama etkinliklerinizi izleyebilir ve bu da size sunduklarını uyarlamalarını sağlar.

Diğer web sitelerine bağlantılar

Web Sitemiz, bize ait olmayan veya bizim tarafımızdan kontrol edilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar içerir. Bu tür diğer web sitelerinin veya üçüncü tarafların gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığımızı lütfen unutmayın. Web Sitemizden ayrıldığınızda farkında olmanızı ve Kişisel Bilgi toplayabilecek her bir web sitesinin gizlilik bildirimlerini okumanızı öneririz.

Bilgi Güvenliği

Bilgisayar sunucularında sağladığınız bilgileri, yetkisiz erişim, kullanım veya açıklamadan korunan, kontrollü ve güvenli bir ortamda saklıyoruz. Kişisel Bilgilerin kontrolünde ve gözetiminde yetkisiz erişime, kullanıma, değiştirilmeye ve ifşa edilmeye karşı korunma çabasıyla makul idari, teknik ve fiziksel güvenceler sağlıyoruz. Ancak, İnternet veya kablosuz ağ üzerinden veri aktarımı garanti edilemez. Bu nedenle, Kişisel Bilgilerinizi korumaya çalışırken, (i) İnternet’in kontrolümüzün ötesinde güvenlik ve gizlilik sınırlamaları olduğunu; (ii) Sizinle Web Sitemiz arasında alınıp verilen bilgilerin ve verilerin güvenliği, bütünlüğü ve gizliliği garanti edilemez; ve (iii) bu tür bilgi ve veriler, en iyi çabalara rağmen, üçüncü bir tarafça transit olarak görüntülenebilir veya değiştirilebilir.

Veri ihlali

Web sitesinin güvenliğinin tehlikeye girdiğinin veya kullanıcıların personel Bilgi, güvenlik saldırıları veya sahtekarlık da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, harici faaliyetlerin bir sonucu olarak ilgisiz üçüncü taraflara açıklanmıştır; ayrıca kolluk kuvvetlerine bildirim ve işbirliği. Veri ihlali durumunda, ihlalin sonucu olarak kullanıcı için makul bir zarar riski olduğuna inanırsak veya yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe, etkilenen kişileri bilgilendirmek için makul çaba göstereceğiz. Yaptığımızda, Web Sitesine bir bildirim göndereceğiz, size bir e-posta göndereceğiz.

Yasal açıklama

Mahkeme celbi veya benzeri bir yasal sürece uymak gibi yasalarca gerekli veya izin verildiğinde topladığımız, kullandığımız veya aldığımız bilgileri ifşa edeceğiz ve haklarımızı korumak, güvenliğinizi korumak için açıklamanın gerekli olduğuna inandığımız zaman veya başkalarının güvenliği, sahtekarlığı araştırmak veya bir hükümet talebine yanıt vermek.

Değişiklikler ve değişiklikler

Bu Gizlilik Politikasını kendi takdirimize bağlı olarak zaman zaman güncelleyebiliriz ve Kişisel Bilgileri işleme biçimimizdeki önemli değişiklikleri size bildiririz. Değişiklikler yapıldığında, güncellenen tarihi bu sayfanın alt kısmında revize edeceğiz. Ayrıca, sağladığınız iletişim bilgileri gibi, takdirimize bağlı olarak size başka şekillerde de bildirimde bulunabiliriz. Bu Gizlilik Politikasının güncellenmiş herhangi bir versiyonu, aksi belirtilmedikçe, gözden geçirilmiş Gizlilik Politikasının yayınlanmasından hemen sonra geçerli olacaktır. Gözden Geçirilmiş Gizlilik Politikasının yürürlük tarihinden (veya o tarihte belirtilen başka bir işlemden) sonra Web Sitesini veya Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, bu değişikliklere rıza göstermeniz anlamına gelecektir. Ancak, sizin izniniz olmadan, Kişisel Verilerinizi, Kişisel Verilerinizin toplandığı tarihte belirtilenden farklı bir şekilde kullanmayacağız.

Bu politikanın kabulü

Bu Politikayı okuduğunuzu ve tüm şart ve koşullarını kabul ettiğinizi kabul edersiniz. Web Sitesini veya Hizmetlerini kullanarak bu Politikaya tabi olmayı kabul etmiş olursunuz. Bu Politikanın koşullarına uymayı kabul etmiyorsanız, Web Sitesini ve Hizmetlerini kullanma veya bunlara erişme yetkiniz yoktur.

Bize ulaşma

Bu Politika hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçmek veya kişisel haklarınız ve Kişisel Bilgilerinizle ilgili herhangi bir konuda bizimle iletişime geçmek isterseniz, iletişim formu aracılığıyla bunu yapabilir veya [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Bu belge en son 10 Mart 2020 tarihinde güncellenmiştir.